Snapshot av systemdisken i Amazon Lightsail

Published

Forskade vidare om hur en Snapshot kan rädda data från en Instance i Amazon Lightsail om servern får problem och den inte går att nås via SSH. Kan vara bra att veta för framtiden. Nu räddar det inte mig denna gången då jag redan hunnit radera den havererade instansen.

Creating a snapshot of an instance root volume in Amazon Lightsail.
Efter lyckad Snapshot

Poängen med denna operation är att göra en Snapshot av disken på instansen som har problem och montera denna i en annan fungerande instans. För att utföra jobbet använder man AWS CLI. Du behöver först preparera AWS CLI innan du kan använda det. Sedan är det bara att följa anvisningarna för “Creating a snapshot of an instance root volume in Amazon Lightsail“. Det enda som förvirrade mig var “AWSRegion”. Enligt Lightsail bor den i region “eu-north-1a” men då fungerar inte kommandot. Efter lite googlande hittade jag att om man tog bort “a” så att regionen blev “eu-north-1” så fungerade det perfekt med kommandot:

aws lightsail create-disk-snapshot --region eu-north-1 --instance-name Ubuntu-VM1 --disk-snapshot-name VM1-disk

I ovanstående kommando behöver man förstås byta ut Region och Instance Name mot det aktuella för just den instans du gör en Snapshot på.

När allt är klart har du en Snapshot på disken klar att montera i en ny instans. Nu har man en betydligt bättre chans att rädda sina data.

By Håkan Dahlström

Hi! I am Håkan. I am the author of this website. I work with IT and photography is my hobby. I also like to travel and cooking. Living in Malmö, Sweden.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.