root

Ändra lösenord för root i Webmin

Ändra lösenord för root behöver göras om du har en server som endast tillåter inloggning med certifikat, som typ Amazon Lightsail.