Geoencoding i Lightroom Classic

Adobe Lightroom Classic har utmärkta verktyg för att lägga till platsinformation i bilderna. Använd kartmodulen för att placera dem på en plats.