Att fotografera i porträttläge är ett sätt att i efterhand tillföra effekter på bilden med sin iPhone.

Google Photo Sphere Camera app

From time to time I like to shoot panoramas or in this case, a Photo Sphere. This time from a local Swedish hamburger restaurant, Max. I recently found out about Photo Sphere Camera app for iOS. Now it is a favorite app that create beautiful 360º images and publish them on Google Maps. Views: Hyllinge,... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑