Samtliga domäner flyttade till Route 53

Published

Det blev så att jag flyttade mina samtliga domäner till AWS Route 53 efter att ha startat med dahlstroms.eu. Det känns enklare att ha samtliga hos samma leverantör av DNS-tjänst. De låg tidigare spridda på Loopia och Porkbun. Med trafiken jag räknar med tror jag högst det blir en marginell skillnad mot det jag betalade tidigare.

Hosted Zones Amazon Route 53
Hosted Zones Amazon Route 53

Efter att har kört lite tester på Oracle Cloud och deras Free Tier så har jag bestämt mig för att lägga över ett par skarpa WordPress-sajter där. Instansen jag kör på är en med 4st ARM baserade Ampere A1 cores och 24Gb RAM. Operativsystemet är Ubuntu Server 20.04 LTS. På toppen ligger då Virtualmin som är en fri web hosting control panel liknande cPanel eller Plesk. Servern har fungerat klockrent och har kapacitet som räcker med råge till mina behov.

Oracle Cloud, Ampere A1 in action.
Oracle Cloud, Ampere A1 in action.

Resterande webbservrar ligger hos Amazon Lightsail. Jag har haft vissa problem att denna servern har överbelastat och krävt en omstart för att komma på fötter igen. Sedan jag flyttade över två webbplatser till Oracle Cloud så har det gått betydligt bättre. Det verkar som att den har rätt kapacitet för något mindre webbplatser än jag startade med. Lightsail-servern har 2 st Intel cores och 2Gb RAM och en grov uppskattning av mig är att Virtualmin trivs med ca 1 Gb RAM per webbplats som minimum.

Att ha två olika Virtualmin servrar gör att jag snabbt kan komma igång om något händer med en av dem. Speciellt sen jag började använda Amazon S3 som backup plattform. Att läsa tillbaka en backup är väldigt snabbt och smidigt att göra och det är i princip bara några DNS-inställningar som behöver göras för att webbplatsen ska vara uppe och igång igen.

By Håkan Dahlström

Hi! I am Håkan. I am the author of this website. I work with IT and photography is my hobby. I also like to travel and cooking. Living in Malmö, Sweden.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.