Samtliga domäner flyttade till Route 53

Oracle Cloud, Ampere A1 in action.

Det blev så att jag flyttade mina samtliga domäner till AWS Route 53 efter att ha startat med dahlstroms.eu. Det känns enklare att ha samtliga hos samma leverantör av DNS-tjänst. De låg tidigare spridda på Loopia och Porkbun. Med trafiken jag räknar med tror jag högst det blir en marginell skillnad mot det jag betalade tidigare. Efter att har kört lite tester på Oracle Cloud och deras Free Tier så har jag bestämt mig för att lägga över ett par skarpa WordPress-sajter där. Instansen jag kör på är en med 4st ARM baserade Ampere A1 cores och 24Gb RAM. Operativsystemet är Ubuntu Server 20.04 LTS. På toppen ligger då Virtualmin som är en fri web hosting control panel liknande cPanel…

Aktivera DNSSEC för din domän på Route 53

Gjorde en transfer av min domän dahlstroms.eu till Amazon Route 53 för att kunna aktivera DNSSEC på ett enklare sätt än vad Loopia erbjuder. Det är inte helt enkelt att få igång DNSSEC. Det gäller att hålla tungan rätt i mun. Kanske för att jag är lite ovan och okunnig. Aktivera DNSSEC När din domän är hos Amazon Route 53 kan du slå på DNSSEC genom att klicka på fliken DNSSEC signing under din domän. Du behöver då skapa en Customer managed CMK. Det är alltså nyckeln som signerar DNSSEC. När DNSSEC signing är aktiverat ser det ut som på bilden ovan. Nästa steg är “establishing a chain of trust“. För detta behöver du tre uppgifter från din Key-signing key.…

AWS S3 – Hur du konfigurerar backup av Virtualmin

AWS S3, Amazon Simple Storage Service, är en lagringstjänst från Amazon Web Services som erbjuder en snabb, säker och skalbar lösning för nästan alla typer av lagring av data. Virtualmin har inbyggd funktionalitet för att hantera Buckets (ett lagringsutrymme) och när du konfigurerat en eller flera Buckets kan du använda dessa för att lagra backup av dina Virtualmin-servrar. En fördel att skicka sina backuper till en S3 Bucket är att de inte lagras på samma server som din Virtualmin-installation. Vilket innebär att om det värsta inträffar, servern går sönder eller installationen slutar fungera, så har du backuper av de virtuella servrarna redo att installeras på en annan fungerande Virtualmin-server. För att börja använda AWS S3 som lagring för din Virtualmin-server…