Varvsstaden – en ny(gammal) stadsdel i Malmö

Published

Varvsstaden Malmö
Varvsstaden Malmö

Varvsstaden är en ny stadsdel i Malmö. Eller egentligen om man vill vara petig en nygammal stadsdel i västra delarna av staden. Detta då det ska byggas mycket nytt men också bevaras en del gammalt. Det gamla är byggnader som kommer att bevaras och rustas upp från tiden Kockums Varv låg på platsen.

Gamla Kockums Varv

Som namnet antyder är Varvsstaden delar av Kockums Varvs gamla område. Mer exakt den sydöstra delen av Västra Hamnen. Här kommer en hel del gamla kontors- och verkstadsbyggnader att bevaras och rustas upp. Läser man på projektets hemsida låter det väldigt spännande och det ska bli kul att se hur det blir när det blir färdigt. Enligt skyltar jag såg på platsen ska området stå klart 2025.

Gammal industrihall som väntar på upprustning
Ytterligare en tom gammal varvshall

De gamla industrilokalerna står som skelett på området nu i väntan på att de ska rustas upp till spännande lokaler framöver. När man tänker på hur mycket arbete som lagts ner i lokalerna genom alla år så är det mäktigt att föreställa sig att de ska få leva vidare som en del av det moderna, framtida Malmö.

Nya broar

Tre nya broar är inplanerade för att binda ihop stadsdelen med de centrala delarna av Malmö och det är ju smart. Alla tre broar kommer att vara för gång- och cykeltrafikanter varav en av dem också kommer att få plats för kollektivtrafik. Det ser ut att vara en bro som ansluter till gatan som idag går öster om Nordmills silo. En förlängning av Styrmansgatan där som idag är en hamnbassäng.

Den östra brons fästpunkter är redan klara på båda sidor av bassängen. Hoppas de kan skynda på med monteringen av den bron. Det hade varit en bra genväg ut till Västra Hamnen.

Det här bygget kommer jag att följa. Många av de gamla byggnaderna har stått mer eller mindre oanvända länge nog nu och behöver få nytt liv. För oss som aldrig haft tillträde till gamla Kockums känns det fint att få se dem. Även om de inte blir som de var förr.

By Håkan Dahlström

Hi! I am Håkan. I am the author of this website. I work with IT and photography is my hobby. I also like to travel and cooking. Living in Malmö, Sweden.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.