Installera och konfigurera OpenVPN på Ubuntu 20.04 LTS

Published

En egen VPN kan vara praktisk. Dels för att koppla upp sig på ett säkert sätt från en publik hotspot, dels för att komma åt interna resurser i sitt eget nätverk. Här är en enkel installation av OpenVPN på Ubuntu 20.04 LTS Server. Fungerade klockrent.

OpenVPN Connect
Uppkopplad via VPN

Anvisningar från Linux Howto’s, Ubuntu 20.04 LTS Set Up OpenVPN Server In 5 Minutes.

By Håkan Dahlström

Hi! I am Håkan. I am the author of this website. I work with IT and photography is my hobby. I also like to travel and cooking. Living in Malmö, Sweden.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.