PHP Version Info

Uppdatering PHP från 7.2 -> 7.3

Efter varning i hälsokontrollen över att jag inte hade den senaste versionen av PHP gjorde jag en uppdatering av PHP till version 7.3 enligt anvisningarna här: Efter uppdateringen kört kontrollera PHP-version med: php -v Ta bort gammal PHP 7.2 med följande kommando: sudo apt purge php7.2 php7.2-common Starta om…
PHP Version Info

WordPress slutade fungera efter uppdatering av PHP

Efter en uppdatering av PHP slutade WordPress att fungera och visade följande felmeddelande: “Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress.“. Det verkar vara en viss förvirring kring vilken version av PHP jag kör. Med kommandot: php --version Visas: PHP 7.3.4-1+0~20190412071350.37+stretch~1.gbpabc171 (cli) (built:…