Glöm inte att uppdatera

Windowsmasken Downadup ställer till stor skada hos många organisationer. Håll dig uppdaterad så förebygger du många problem. Det är underligt att så stora organisationer som exempelvis Region Skåne inte har bättre patchrutiner på sina maskiner.