Amazon Lightsail - Glances

Installera PHP XML

I versionsförvirringen av PHP på servern visade det sig att XML för PHP 7.2 saknades eller hade försvunnit. Installerade det på nytt och startade om Apache. sudo apt-get install php7.2-xml sudo service apache2 restart Kör kommandot nedan för att testa XML: curl -A 'Jetpack by WordPress.com' -d '<methodCall><methodName>demo.sayHello</methodName></methodCall>' Om allt…