restart

Starta om Apache (Bitnami)

Amazon Lightsail - Glances
För att starta om Apache på Amazon Lightsail instansen kör följande kommando: sudo restart apache Klicka här för instruktioner att starta om Apache på Raspberry Pi. Se även: Start Or Stop Services