Amazon Lightsail - Glances

Kontrollera Raspbian version

För att kolla vilken version av Raspbian man kör på sin Raspberry Pi kör kommandot nedan: cat /etc/os-release Vilket resulterar i: PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="9" VERSION="9 (stretch)" ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="" SUPPORT_URL="RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="RaspbianBugs"
Amazon Lightsail - Glances

Fel vid uppdatering

Om du får följande fel vid uppdatering och kommandot: sudo apt-get update Läs:4 stretch InRelease [6 760 B]                            Fel:4 stretch InRelease              Följande signaturer kunde inte verifieras för att den…
Amazon Lightsail - Glances

Uppdatera alla installerade paket

Kör först: sudo apt-get update sudo apt-get dist-upgrade Generally speaking, doing this regularly will keep your installation up to date, in that it will be equivalent to the latest released image available from raspberrypi.org However, there are occasional changes made in the Foundation’s Raspbian image that require manual intervention, for example…
Amazon Lightsail - Glances

Avinstallerat Nginx

Jag trodde i min enfald att jag använde Nginx som webbserver. Det var helt fel. Jag kör visst med Apache. Ärligt talat förstår jag inte hur det gått till. Men nu har jag lyckats få till permalink-inställningarna rätt. Så jag slipper den fula standardinställningen. Det här gjorde susen: