packages

The following packages have been kept back

Efter jag körde kommandot: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade Fick jag följande meddelande: The following packages have been kept back: Följt av en lista med paket som inte blivit installerade. För att installera dessa paket kör kommandot: sudo…