Amazon Lightsail - Glances

Kontrollera Raspbian version

För att kolla vilken version av Raspbian man kör på sin Raspberry Pi kör kommandot nedan: cat /etc/os-release Vilket resulterar i: PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="9" VERSION="9 (stretch)" ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="" SUPPORT_URL="RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="RaspbianBugs"