installation

Installation av Glances

Amazon Lightsail - Glances
Föregående inlägg nämnde inte att Glances inte är installerat från början och behöver installeras först. Det gör du genom att köra kommandot: sudo apt-get install glances Sedan är det bara att starta Glances. Instruktioner från Ubuntu Geek.

FlightAware feeder

FlightAware logo
Installation av FlightAware feeder. Jag följde anvisningarna här: Och sedan gå igenom dessa instruktioner: Sen fick jag justera detta eftersom loggen på FlightAware visade ett fel.   Problemet som verkar kvarstå är att få PiAware att starta…