Amazon Lightsail - Glances

Fel vid uppdatering

Om du får följande fel vid uppdatering och kommandot: sudo apt-get update Läs:4 stretch InRelease [6 760 B]                            Fel:4 stretch InRelease              Följande signaturer kunde inte verifieras för att den…