Tag fel

Fel vid uppdatering

Amazon Lightsail - Glances
Om du får följande fel vid uppdatering och kommandot: sudo apt-get update Läs:4 stretch InRelease [6 760 B]                            Fel:4 stretch InRelease         …