Tag command

Status Lightsail

Amazon Lightsail - Glances
För att få lite mer överblick över status på Lightsail-instansen kör kommandot: glances Då får man upp en överskådlig sida av aktuell status för instansen. Avslutas med att trycka q.