AWS S3 – Hur du konfigurerar backup av Virtualmin

AWS S3, Amazon Simple Storage Service, är en lagringstjänst från Amazon Web Services som erbjuder en snabb, säker och skalbar lösning för nästan alla typer av lagring av data. Virtualmin har inbyggd funktionalitet för att hantera Buckets (ett lagringsutrymme) och när du konfigurerat en eller flera Buckets kan du använda dessa för att lagra backup av dina Virtualmin-servrar. En fördel att skicka sina backuper till en S3 Bucket är att de inte lagras på samma server som din Virtualmin-installation. Vilket innebär att om det värsta inträffar, servern går sönder eller installationen slutar fungera, så har du backuper av de virtuella servrarna redo att installeras på en annan fungerande Virtualmin-server. För att börja använda AWS S3 som lagring för din Virtualmin-server…