apache

Starta om Apache (Bitnami)

Amazon Lightsail - Glances
För att starta om Apache på Amazon Lightsail instansen kör följande kommando: sudo restart apache Klicka här för instruktioner att starta om Apache på Raspberry Pi. Se även: Start Or Stop Services

Installera PHP XML

Amazon Lightsail - Glances
I versionsförvirringen av PHP på servern visade det sig att XML för PHP 7.2 saknades eller hade försvunnit. Installerade det på nytt och startade om Apache. sudo apt-get install php7.2-xml sudo service apache2 restart Kör kommandot nedan för att testa…

Slå på SSL

Amazon Lightsail - Glances
För att säkra upp webbservern aktiverade jag SSL enligt den här guiden: Det fungerade bra. Enkel anvisning.

Avinstallerat Nginx

Amazon Lightsail - Glances
Jag trodde i min enfald att jag använde Nginx som webbserver. Det var helt fel. Jag kör visst med Apache. Ärligt talat förstår jag inte hur det gått till. Men nu har jag lyckats få till permalink-inställningarna rätt. Så jag…