Turning Torso Malmö

Turning Torso Malmö
Turning Torso Malmö

Turning Torso is a neo-futurist residential skyscraper in Sweden and the tallest building in Scandinavia. Located in Malmö on the Swedish side of the Öresund strait, it was built and is owned by Swedish cooperative association HSB. It is regarded as the first twisted skyscraper in the world.

The project was designed by Spanish architect, structural engineer, sculptor and painter Santiago Calatrava and officially opened on 27 August 2005. The tower reaches a height of 190 metres (623 ft) with 54 storeys and 147 apartments.

Text from Wikipedia.

Att Gå Upp I Turning Torso

Turning Torso Malmö
Turning Torso Malmö

Industrilandskapet Norrköping

Arbetets Museum, Industrilandskapet Norrköping
Arbetets Museum, Industrilandskapet Norrköping

Industrilandskapet ligger i centrala Norrköping. Området består i första hand av Holmens bruks tidigare lokaler, där det fanns ett pappersbruk fram till 1980-talet. Den sista pappersmaskinen stoppades 1986. Området kan sägas begränsas av Dalsgatan, S:t Persgatan, Kungsgatan och Västgötebacken.

Stadsmuseum i Norrköping
Stadsmuseum i Norrköping

De flesta av dagens byggnader är uppförda under perioden 1850–1920 men områdets industriella historia inleddes i början av 1600-talet och har haft skiftande verksamheter.

Arbetets Museum / Museum of work
Arbetets Museum / Museum of work

Från 1960-talet till början av 2000-talet genomgick industriområdet längs Motala ström en förvandling som innebar att det gick från att vara en plats för varutillverkning till att förknippas med en historisk epok i Sveriges och Norrköpings historia. Namnet Industrilandskapet etablerades först omkring 1990, då området hade börjat betraktas som ett industriellt kulturarv. I området har industrierna under 1990-talet ersatts av universitetsutbildning och i Industrilandskapet finns nu Linköpings universitet etablerat under namnet Campus Norrköping. Här finns också ett konsert- och kongresscenter, De Geer-hallen. Det senaste tillskottet till Industrilandskapet är Visualiseringscenter C som är en mötesplats kring visualisering. På C finns bland annat en toppmodern kupolformad lokal som visar föreställningar och filmer, ofta i 3D.

Text från Wikipedia.Tullgarn Palace

Tullgarn Palace
Tullgarn Palace

Tullgarn Palace (Swedish: Tullgarns slott) is a royal summer palace in the province of Södermanland, south of Stockholm, Sweden. Built in the 1720s, the palace offers a mixture of rococo, Gustavian and Victorian styles. The interior design is regarded as one of Sweden’s finest. Tullgarn Palace is mainly associated with King Gustaf V and Queen Victoria, who spent their summers here at the end of the 19th century and beginning of the 20th century. However, the palace was originally built for Duke Fredrik Adolf in the 1770s. Since Tullgarn was a popular summer palace amongst Swedish royalty, the palace houses fine examples of interiors from different epochs and personal styles, such as the small drawing room, decorated in the 1790s, the breakfast room in southern German Renaissance style from the 1890s and Gustav V’s cigar room, which has remained largely untouched since his death in 1950.


Text from Wikipedia.Another blog post from Resfredag.