Posts about Amazon Lightsail

Amazon Lightsail - Glances

Använda PhpMyAdmin

För att komma åt PhpMyAdmin på servern börja med att starta en terminal och skriv kommandot: sudo ssh -N -L 8888:127.0.0.1:80 -i LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem bitnami@3.120.110.227 Detta för att skapa en SSH-tunnel till servern. Öppna sedan en webbläsare och gå till Inloggning Logga in med root och lösenordet som man fick…
Amazon Lightsail - Glances

Ansluta med SSH till Lightsail

För att ansluta med terminalen på Mac kör följande kommando: sudo ssh -i LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem bitnami@3.120.110.227 Behörigheter Kommandot förutsätter att .pem-filen finns i hemkatalogen och har rätta behörigheter. Se nedan: sudo chmod 600 LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem