Posts about Amazon Lightsail

Problem med förnyelse av Let’s Encrypt certifikat

Fick varning om att mitt certifikat från Let’s Encrypt höll på att gå ut. Det visade sig att befintligt cronjob för att förnya certifikatet inte fungerade. Minns inte exakt hur jag satt upp det från början men efter lite googlande hittade jag ett verktyg för att konfigurera https. Verktyget heter…
Amazon Lightsail - Glances

Starta om Apache (Bitnami)

För att starta om Apache på Amazon Lightsail instansen kör följande kommando: sudo restart apache Klicka här för instruktioner att starta om Apache på Raspberry Pi. Se även: Start Or Stop Services
Amazon Lightsail - Glances

Installation av Glances

Föregående inlägg nämnde inte att Glances inte är installerat från början och behöver installeras först. Det gör du genom att köra kommandot: sudo apt-get install glances Sedan är det bara att starta Glances. Instruktioner från Ubuntu Geek.
Amazon Lightsail - Glances

Status Lightsail

För att få lite mer överblick över status på Lightsail-instansen kör kommandot: glances Då får man upp en överskådlig sida av aktuell status för instansen. Avslutas med att trycka q.