Posts about Instructions for Raspberry Pi & Linux

Amazon Lightsail - Glances

Uppgradera Python från 2.x till 3.x

Behövde uppgradera Python på Raspberry Pi från version 2.7.13 till Python 3.5.3 och hittade en instruktion för detta. Som vanligt, inte så svårt när man vet hur man ska gå tillväga. Passade också på att uppgradera Glances till senaste version.
Amazon Lightsail - Glances

Fel vid uppdatering

Om du får följande fel vid uppdatering och kommandot: sudo apt-get update Läs:4 stretch InRelease [6 760 B]                            Fel:4 stretch InRelease              Följande signaturer kunde inte verifieras för att den…