Posts about FlightAware on Raspberry Pi

FlightAware logo

FlightAware feeder

Installation av FlightAware feeder. Jag följde anvisningarna här: Och sedan gå igenom dessa instruktioner: Sen fick jag justera detta eftersom loggen på FlightAware visade ett fel.   Problemet som verkar kvarstå är att få PiAware att starta automatiskt efter reboot.