Posts about Commands, Raspberry Pi & Linux

Apple keyboard

SSH utan lösenord – en praktisk grej

SSH utan lösenord? Är det inte osäkert? Det är alltid skönt att förenkla sin vardag och detta gör det inte osäkert alls. I detta fallet att slippa ange lösenord varje gång jag loggar på mina Raspberry Pi från min Mac. För att detta ska vara möjligt behövs det genereras ett…
Amazon Lightsail - Glances

Kontrollera Raspbian version

För att kolla vilken version av Raspbian man kör på sin Raspberry Pi kör kommandot nedan: cat /etc/os-release Vilket resulterar i: PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="9" VERSION="9 (stretch)" ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="" SUPPORT_URL="RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="RaspbianBugs"

The following packages have been kept back

Efter jag körde kommandot: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade Fick jag följande meddelande: The following packages have been kept back: Följt av en lista med paket som inte blivit installerade. För att installera dessa paket kör kommandot: sudo apt-get --with-new-pkgs upgrade Detta installerar paketen som hölls tillbaka.