Uppdatering PHP från 7.2 -> 7.3

Efter varning i hälsokontrollen över att jag inte hade den senaste versionen av PHP gjorde jag en uppdatering av PHP till version 7.3 enligt anvisningarna här: https://janw.me/2019/installing-php7-3-rapsberry-pi/

Efter uppdateringen kört kontrollera PHP-version med:

php -v

Ta bort gammal PHP 7.2 med följande kommando:

sudo apt purge php7.2 php7.2-common

Starta om Raspberry Pi efteråt.

Installera PHP XML

I versionsförvirringen av PHP på servern visade det sig att XML för PHP 7.2 saknades eller hade försvunnit. Installerade det på nytt och startade om Apache.

sudo apt-get install php7.2-xml
sudo service apache2 restart

Kör kommandot nedan för att testa XML:

curl -A 'Jetpack by WordPress.com' -d '<methodCall><methodName>demo.sayHello</methodName></methodCall>' https://hakdah.com/xmlrpc.php

Om allt är ok visas texten:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

<methodResponse>

  <params>

    <param>

      <value>

      <string>Hello!</string>

      </value>

    </param>

  </params>

</methodResponse>

WordPress slutade fungera efter uppdatering av PHP

Efter en uppdatering av PHP slutade WordPress att fungera och visade följande felmeddelande: “Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress.“.

Det verkar vara en viss förvirring kring vilken version av PHP jag kör. Med kommandot:

php --version

Visas:

PHP 7.3.4-1+0~20190412071350.37+stretch~1.gbpabc171 (cli) (built: Apr 12 2019 07:13:50) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.3.4, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.3.4-1+0~20190412071350.37+stretch~1.gbpabc171, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Skapar jag däremot en fil info.php i katalogen “/var/www/html” med texten:

<? phpinfo(); ?>

Så visas:

PHP Version Info
PHP Version Info

Laddade hem mysql-modulen med kommandot:

sudo apt-get install php7.2-mysql

Efter detta gjorde jag en omstart av Apache och då fungerade det igen.

sudo service apache2 restart

Avinstallerade sedan PHP 7.0 och 7.3.

sudo apt purge php7.0 php7.0-common
sudo apt purge php7.3 php7.3-common

Systemet rekommenderade också att köra:

sudo apt autoremove

Gjorde detta och startade om datorn och allt fungerade som det skulle.