Installera PHP XML

I versionsförvirringen av PHP på servern visade det sig att XML för PHP 7.2 saknades eller hade försvunnit. Installerade det på nytt och startade om Apache. sudo apt-get install php7.2-xml sudo service apache2 restart Kör kommandot nedan för att testa XML: curl -A 'Jetpack by WordPress.com' -d '<methodCall><methodName>demo.sayHello</methodName></methodCall>' https://hakdah.com/xmlrpc.php Om allt är ok visas texten:... Continue Reading →

WordPress slutade fungera efter uppdatering av PHP

Efter en uppdatering av PHP slutade WordPress att fungera och visade följande felmeddelande: "Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress.". Det verkar vara en viss förvirring kring vilken version av PHP jag kör. Med kommandot: php --version Visas: PHP 7.3.4-1+0~20190412071350.37+stretch~1.gbpabc171 (cli) (built: Apr 12 2019 07:13:50) (... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑