Uppdatering PHP från 7.2 -> 7.3

Efter varning i hälsokontrollen över att jag inte hade den senaste versionen av PHP gjorde jag en uppdatering av PHP till version 7.3 enligt anvisningarna här: https://janw.me/2019/installing-php7-3-rapsberry-pi/ Efter uppdateringen kört kontrollera PHP-version med: php -v Ta bort gammal PHP 7.2 med följande kommando: sudo apt purge php7.2 php7.2-common Starta om Raspberry Pi efteråt.

Installera PHP XML

I versionsförvirringen av PHP på servern visade det sig att XML för PHP 7.2 saknades eller hade försvunnit. Installerade det på nytt och startade om Apache. sudo apt-get install php7.2-xml sudo service apache2 restart Kör kommandot nedan för att testa XML: curl -A ‘Jetpack by WordPress.com’ -d ‘<methodCall><methodName>demo.sayHello</methodName></methodCall>’ https://hakdah.com/xmlrpc.php Om allt är ok visas texten:…

WordPress slutade fungera efter uppdatering av PHP

Efter en uppdatering av PHP slutade WordPress att fungera och visade följande felmeddelande: “Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress.“. Det verkar vara en viss förvirring kring vilken version av PHP jag kör. Med kommandot: php –version Visas: PHP 7.3.4-1+0~20190412071350.37+stretch~1.gbpabc171 (cli) (built: Apr 12 2019 07:13:50) (…