Använda PhpMyAdmin

För att komma åt PhpMyAdmin på servern börja med att starta en terminal och skriv kommandot: sudo ssh -N -L 8888:127.0.0.1:80 -i LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem bitnami@3.120.110.227 Detta för att skapa en SSH-tunnel till servern. Öppna sedan en webbläsare och gå till http://127.0.0.1:8888/phpmyadmin Inloggning Logga in med root och lösenordet som man fick vid installationen. Lämpliga saker att…

Ansluta med SSH till Lightsail

För att ansluta med terminalen på Mac kör följande kommando: sudo ssh -i LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem bitnami@3.120.110.227 Behörigheter Kommandot förutsätter att .pem-filen finns i hemkatalogen och har rätta behörigheter. Se nedan: sudo chmod 600 LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem