Lightsail

Posts about Amazon Lightsail

Problem med förnyelse av Let’s Encrypt certifikat

Fick varning om att mitt certifikat från Let’s Encrypt höll på att gå ut. Det visade sig att befintligt cronjob för att förnya certifikatet inte fungerade. Minns inte exakt hur jag satt upp det från början men efter lite googlande…

Starta om Apache (Bitnami)

Amazon Lightsail - Glances
För att starta om Apache på Amazon Lightsail instansen kör följande kommando: sudo restart apache Klicka här för instruktioner att starta om Apache på Raspberry Pi. Se även: Start Or Stop Services

Installation av Glances

Amazon Lightsail - Glances
Föregående inlägg nämnde inte att Glances inte är installerat från början och behöver installeras först. Det gör du genom att köra kommandot: sudo apt-get install glances Sedan är det bara att starta Glances. Instruktioner från Ubuntu Geek.

Status Lightsail

Amazon Lightsail - Glances
För att få lite mer överblick över status på Lightsail-instansen kör kommandot: glances Då får man upp en överskådlig sida av aktuell status för instansen. Avslutas med att trycka q.

Använda PhpMyAdmin

Amazon Lightsail - Glances
För att komma åt PhpMyAdmin på servern börja med att starta en terminal och skriv kommandot: sudo ssh -N -L 8888:127.0.0.1:80 -i LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem bitnami@3.120.110.227 Detta för att skapa en SSH-tunnel till servern. Öppna sedan en webbläsare och gå till …

Ansluta med SSH till Lightsail

Amazon Lightsail - Glances
För att ansluta med terminalen på Mac kör följande kommando: sudo ssh -i LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem bitnami@3.120.110.227 Behörigheter Kommandot förutsätter att .pem-filen finns i hemkatalogen och har rätta behörigheter. Se nedan: sudo chmod 600 LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem