Lightsail

Posts about Amazon Lightsail

Starta om Apache (Bitnami)

Amazon Lightsail - Glances
För att starta om Apache på Amazon Lightsail instansen kör följande kommando: sudo restart apache Klicka här för instruktioner att starta om Apache på Raspberry Pi. Se även: Start Or Stop Services

Installation av Glances

Amazon Lightsail - Glances
Föregående inlägg nämnde inte att Glances inte är installerat från början och behöver installeras först. Det gör du genom att köra kommandot: sudo apt-get install glances Sedan är det bara att starta Glances. Instruktioner från Ubuntu Geek.

Status Lightsail

Amazon Lightsail - Glances
För att få lite mer överblick över status på Lightsail-instansen kör kommandot: glances Då får man upp en överskådlig sida av aktuell status för instansen. Avslutas med att trycka q.

Använda PhpMyAdmin

Amazon Lightsail - Glances
För att komma åt PhpMyAdmin på servern börja med att starta en terminal och skriv kommandot: sudo ssh -N -L 8888:127.0.0.1:80 -i LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem bitnami@3.120.110.227 Detta för att skapa en SSH-tunnel till servern. Öppna sedan en webbläsare och gå till …

Ansluta med SSH till Lightsail

Amazon Lightsail - Glances
För att ansluta med terminalen på Mac kör följande kommando: sudo ssh -i LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem bitnami@3.120.110.227 Behörigheter Kommandot förutsätter att .pem-filen finns i hemkatalogen och har rätta behörigheter. Se nedan: sudo chmod 600 LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem