Amazon Lightsail - Glances

Category Instructions

Posts about Instructions for Raspberry Pi & Linux

Uppgradera Python från 2.x till 3.x

Amazon Lightsail - Glances
Behövde uppgradera Python på Raspberry Pi från version 2.7.13 till Python 3.5.3 och hittade en instruktion för detta. Som vanligt, inte så svårt när man vet hur man ska gå tillväga. Passade också på att uppgradera Glances till senaste version.

Permalinks WordPress

Amazon Lightsail - Glances
När enbart standardinställningen för permalänkar i WordPress fungerar måste detta utföras: https://stackoverflow.com/questions/23388144/wordpress-apache-permalinks-not-working-404-error

Fel vid uppdatering

Amazon Lightsail - Glances
Om du får följande fel vid uppdatering och kommandot: sudo apt-get update Läs:4 https://packages.sury.org/php stretch InRelease [6 760 B]                            Fel:4 https://packages.sury.org/php stretch InRelease         …

Uppdatera alla installerade paket

Amazon Lightsail - Glances
Kör först: sudo apt-get update sudo apt-get dist-upgrade Generally speaking, doing this regularly will keep your installation up to date, in that it will be equivalent to the latest released image available from raspberrypi.org/downloads. However, there are occasional changes made in…

Slå på SSL

Amazon Lightsail - Glances
För att säkra upp webbservern aktiverade jag SSL enligt den här guiden: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-a-self-signed-ssl-certificate-for-apache-in-debian-9 Det fungerade bra. Enkel anvisning.

Avinstallerat Nginx

Amazon Lightsail - Glances
Jag trodde i min enfald att jag använde Nginx som webbserver. Det var helt fel. Jag kör visst med Apache. Ärligt talat förstår jag inte hur det gått till. Men nu har jag lyckats få till permalink-inställningarna rätt. Så jag…