FlightAware logo

Category FlightAware

Posts about FlightAware on Raspberry Pi

FlightAware feeder

FlightAware logo
Installation av FlightAware feeder. Jag följde anvisningarna här: https://vicpimakers.ca/projects/raspberry-pi-projects/a-raspberry-pi-real-time-flight-tracker/ Och sedan gå igenom dessa instruktioner: https://flightaware.com/adsb/piaware/install Sen fick jag justera detta eftersom loggen på FlightAware visade ett fel. https://blackswan.ch/archives/426   Problemet som verkar kvarstå är att få PiAware att starta…