Starta om PiAware

För att starta om (eller starta) PiAware. sudo systemctl restart piaware