SSH utan lösenord – en praktisk grej

SSH utan lösenord? Är det inte osäkert? Det är alltid skönt att förenkla sin vardag och detta gör det inte osäkert alls. I detta fallet att slippa ange lösenord varje gång jag loggar på mina Raspberry Pi från min Mac. För att detta ska vara möjligt behövs det genereras ett par SSH nycklar. En publik... Continue Reading →

Kontrollera Raspbian version

För att kolla vilken version av Raspbian man kör på sin Raspberry Pi kör kommandot nedan: cat /etc/os-release Vilket resulterar i: PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="9" VERSION="9 (stretch)" ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"

The following packages have been kept back

Efter jag körde kommandot: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade Fick jag följande meddelande: The following packages have been kept back: Följt av en lista med paket som inte blivit installerade. För att installera dessa paket kör kommandot: sudo apt-get --with-new-pkgs upgrade Detta installerar paketen som hölls tillbaka.

Uppdatera alla installerade paket

Kör först: sudo apt-get update sudo apt-get dist-upgrade Generally speaking, doing this regularly will keep your installation up to date, in that it will be equivalent to the latest released image available from raspberrypi.org/downloads. However, there are occasional changes made in the Foundation's Raspbian image that require manual intervention, for example a newly introduced package. These... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑