Amazon Lightsail - Glances

Kontrollera Raspbian version

För att kolla vilken version av Raspbian man kör på sin Raspberry Pi kör kommandot nedan:

cat /etc/os-release

Vilket resulterar i:

PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" 

Leave a Reply