The following packages have been kept back


Efter jag körde kommandot:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Fick jag följande meddelande:

The following packages have been kept back:

Följt av en lista med paket som inte blivit installerade.

För att installera dessa paket kör kommandot:

sudo apt-get --with-new-pkgs upgrade

Detta installerar paketen som hölls tillbaka.

Leave a Reply