Amazon Lightsail - Glances

Installation av Glances

Föregående inlägg nämnde inte att Glances inte är installerat från början och behöver installeras först.

Det gör du genom att köra kommandot:

sudo apt-get install glances

Sedan är det bara att starta Glances.

Instruktioner från Ubuntu Geek.

Leave a Reply