Status Lightsail

För att få lite mer överblick över status på Lightsail-instansen kör kommandot:

glances

Då får man upp en överskådlig sida av aktuell status för instansen. Avslutas med att trycka q.

2 Comments

  1. […] inlägg nämnde inte att Glances inte är installerat från början och behöver installeras […]

  2. […] inlägg nämnde inte att Glances inte är installerat från början och behöver installeras […]

Leave a Reply