Amazon Lightsail - Glances

Använda PhpMyAdmin

För att komma åt PhpMyAdmin på servern börja med att starta en terminal och skriv kommandot:

sudo ssh -N -L 8888:127.0.0.1:80 -i LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem bitnami@3.120.110.227 

Detta för att skapa en SSH-tunnel till servern.

Öppna sedan en webbläsare och gå till http://127.0.0.1:8888/phpmyadmin

Inloggning

Logga in med root och lösenordet som man fick vid installationen.

Lämpliga saker att göra är att optimera databasen lite då och då gissar jag.

Leave a Reply