Amazon Lightsail - Glances

Ansluta med SSH till Lightsail

För att ansluta med terminalen på Mac kör följande kommando:

sudo ssh -i LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem bitnami@3.120.110.227

Behörigheter

Kommandot förutsätter att .pem-filen finns i hemkatalogen och har rätta behörigheter. Se nedan:

sudo chmod 600 LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem

Leave a Reply