Ansluta med SSH till Lightsail

För att ansluta med terminalen på Mac kör följande kommando:

sudo ssh -i LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem bitnami@3.120.110.227

Behörigheter

Kommandot förutsätter att .pem-filen finns i hemkatalogen och har rätta behörigheter. Se nedan:

sudo chmod 600 LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s