Ansluta med SSH till Lightsail

För att ansluta med terminalen på Mac kör följande kommando:

sudo ssh -i LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem bitnami@3.120.110.227

Behörigheter

Kommandot förutsätter att .pem-filen finns i hemkatalogen och har rätta behörigheter. Se nedan:

sudo chmod 600 LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem

Default image
Håkan Dahlström
Hi! I am Håkan. I am the author of this website. I work with IT and photography is my hobby. I also like to travel and cooking. Living in Malmö, Sweden.
Articles: 1678

Leave a Reply