Starta om Apache (Bitnami)

För att starta om Apache på Amazon Lightsail instansen kör följande kommando: sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache Klicka här för instruktioner att starta om Apache på Raspberry Pi. Se även: Start Or Stop Services