Uppdatering PHP från 7.2 -> 7.3

Efter varning i hälsokontrollen över att jag inte hade den senaste versionen av PHP gjorde jag en uppdatering av PHP till version 7.3 enligt anvisningarna här: https://janw.me/2019/installing-php7-3-rapsberry-pi/

Efter uppdateringen kört kontrollera PHP-version med:

php -v

Ta bort gammal PHP 7.2 med följande kommando:

sudo apt purge php7.2 php7.2-common

Starta om Raspberry Pi efteråt.

Default image
Håkan Dahlström
Hi! I am Håkan. I am the author of this website. I work with IT and photography is my hobby. I also like to travel and cooking. Living in Malmö, Sweden.
Articles: 1678

Leave a Reply