Uppdatering PHP från 7.2 -> 7.3

Efter varning i hälsokontrollen över att jag inte hade den senaste versionen av PHP gjorde jag en uppdatering av PHP till version 7.3 enligt anvisningarna här: https://janw.me/2019/installing-php7-3-rapsberry-pi/ Efter uppdateringen kört kontrollera PHP-version med: php -v Ta bort gammal PHP 7.2 med följande kommando: sudo apt purge php7.2 php7.2-common Starta om Raspberry Pi efteråt.