Installera PHP XML

I versionsförvirringen av PHP på servern visade det sig att XML för PHP 7.2 saknades eller hade försvunnit. Installerade det på nytt och startade om Apache.

sudo apt-get install php7.2-xml
sudo service apache2 restart

Kör kommandot nedan för att testa XML:

curl -A 'Jetpack by WordPress.com' -d '<methodCall><methodName>demo.sayHello</methodName></methodCall>' https://hakdah.com/xmlrpc.php

Om allt är ok visas texten:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

<methodResponse>

  <params>

    <param>

      <value>

      <string>Hello!</string>

      </value>

    </param>

  </params>

</methodResponse>

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑