Installera PHP XML

I versionsförvirringen av PHP på servern visade det sig att XML för PHP 7.2 saknades eller hade försvunnit. Installerade det på nytt och startade om Apache.

sudo apt-get install php7.2-xml
sudo service apache2 restart

Kör kommandot nedan för att testa XML:

curl -A 'Jetpack by WordPress.com' -d '<methodCall><methodName>demo.sayHello</methodName></methodCall>' 

Om allt är ok visas texten:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

<methodResponse>

  <params>

    <param>

      <value>

      <string>Hello!</string>

      </value>

    </param>

  </params>

</methodResponse>

Default image
Håkan Dahlström
Hi! I am Håkan. I am the author of this website. I work with IT and photography is my hobby. I also like to travel and cooking. Living in Malmö, Sweden.
Articles: 1678

Leave a Reply