Permalinks WordPress

När enbart standardinställningen för permalänkar i WordPress fungerar måste detta utföras:

https://stackoverflow.com/questions/23388144/wordpress-apache-permalinks-not-working-404-error

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑