Skip to content

Industrilandskapet Norrköping

Arbetets Museum, Industrilandskapet Norrköping
Arbetets Museum, Industrilandskapet Norrköping

Industrilandskapet ligger i centrala Norrköping. Området består i första hand av Holmens bruks tidigare lokaler, där det fanns ett pappersbruk fram till 1980-talet. Den sista pappersmaskinen stoppades 1986. Området kan sägas begränsas av Dalsgatan, S:t Persgatan, Kungsgatan och Västgötebacken.

Stadsmuseum i Norrköping
Stadsmuseum i Norrköping

De flesta av dagens byggnader är uppförda under perioden 1850–1920 men områdets industriella historia inleddes i början av 1600-talet och har haft skiftande verksamheter.

Arbetets Museum / Museum of work
Arbetets Museum / Museum of work

Från 1960-talet till början av 2000-talet genomgick industriområdet längs Motala ström en förvandling som innebar att det gick från att vara en plats för varutillverkning till att förknippas med en historisk epok i Sveriges och Norrköpings historia. Namnet Industrilandskapet etablerades först omkring 1990, då området hade börjat betraktas som ett industriellt kulturarv. I området har industrierna under 1990-talet ersatts av universitetsutbildning och i Industrilandskapet finns nu Linköpings universitet etablerat under namnet Campus Norrköping. Här finns också ett konsert- och kongresscenter, De Geer-hallen. Det senaste tillskottet till Industrilandskapet är Visualiseringscenter C som är en mötesplats kring visualisering. På C finns bland annat en toppmodern kupolformad lokal som visar föreställningar och filmer, ofta i 3D.

Text från Wikipedia.Håkan Dahlström View All

Hi! I am Håkan. I am the author of this website. I work with IT and photography is my hobby. I also like to travel and cooking. Living in Malmö, Sweden.

Why not say something?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s