Industrilandskapet Norrköping

Arbetets Museum, Industrilandskapet Norrköping
Arbetets Museum, Industrilandskapet Norrköping

Industrilandskapet ligger i centrala Norrköping. Området består i första hand av Holmens bruks tidigare lokaler, där det fanns ett pappersbruk fram till 1980-talet. Den sista pappersmaskinen stoppades 1986. Området kan sägas begränsas av Dalsgatan, S:t Persgatan, Kungsgatan och Västgötebacken.

Stadsmuseum i Norrköping
Stadsmuseum i Norrköping

De flesta av dagens byggnader är uppförda under perioden 1850–1920 men områdets industriella historia inleddes i början av 1600-talet och har haft skiftande verksamheter.

Arbetets Museum / Museum of work
Arbetets Museum / Museum of work

Från 1960-talet till början av 2000-talet genomgick industriområdet längs Motala ström en förvandling som innebar att det gick från att vara en plats för varutillverkning till att förknippas med en historisk epok i Sveriges och Norrköpings historia. Namnet Industrilandskapet etablerades först omkring 1990, då området hade börjat betraktas som ett industriellt kulturarv.

Nutid

I området har industrierna under 1990-talet ersatts av universitetsutbildning och i Industrilandskapet finns nu Linköpings universitet etablerat under namnet Campus Norrköping. Här finns också ett konsert- och kongresscenter, De Geer-hallen. Det senaste tillskottet till Industrilandskapet är Visualiseringscenter C som är en mötesplats kring visualisering. På C finns bland annat en toppmodern kupolformad lokal som visar föreställningar och filmer, ofta i 3D.

Text från Wikipedia.Leave a Reply