Fel vid uppdatering

Om du får följande fel vid uppdatering och kommandot:

sudo apt-get update

Läs:4 https://packages.sury.org/php stretch InRelease [6 760 B]                           

Fel:4 https://packages.sury.org/php stretch InRelease           

  Följande signaturer kunde inte verifieras för att den öppna nyckeln inte är tillgänglig: NO_PUBKEY B188E2B695BD4743

Hämtade 6 760 B på 1s (3 894 B/s)

Läser paketlistor… Färdig

W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.sury.org/php stretch InRelease: Följande signaturer kunde inte verifieras för att den öppna nyckeln inte är tillgänglig: NO_PUBKEY B188E2B695BD4743

W: Misslyckades med att hämta ; Följande signaturer kunde inte verifieras för att den öppna nyckeln inte är tillgänglig: NO_PUBKEY B188E2B695BD4743

W: Vissa indexfiler kunde inte hämtas. De har ignorerats eller så har de gamla använts istället.

Kör följande fix:

sudo apt-get -y install apt-transport-https lsb-release ca-certificates
sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
sudo sh -c 'echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/php.list'

Sen går det bra att köra uppdateringen igen.

Default image
Håkan Dahlström
Hi! I am Håkan. I am the author of this website. I work with IT and photography is my hobby. I also like to travel and cooking. Living in Malmö, Sweden.
Articles: 1678

Leave a Reply