Starta om Apache

Kör följande kommando:

sudo service apache2 restart
Default image
Håkan Dahlström
Hi! I am Håkan. I am the author of this website. I work with IT and photography is my hobby. I also like to travel and cooking. Living in Malmö, Sweden.
Articles: 1678

No comments yet

  1. […] Klicka här för instruktioner att starta om Apache på Raspberry Pi. […]

  2. […] Klicka här för instruktioner att starta om Apache på Raspberry Pi. […]

Leave a Reply