It takes two to tango


via Instagram http://j.mp/1O7XeDv